( 662 ) 235-3894, ( 662 ) 235-6640, ( 662 ) 235-6641, ( 662 ) 235-6767

โรงแรม วู้ดแลนด์อินน์ 1158 / 5-7 เจริญกรุง 32 ถนน.เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500